Startsida för Havsnäs.                                                                         (160519)


Sök på Havsnäs.se:

Klicka här för att visa/dölja äldre ( -> Nov. 2015) inlagt material på startsidan.
Havsnäs Facebook-sida finns på denna länk!

(160526) Flåsjöbygdens Kuturförening samt Havsnäs Bygdeförening anordnar:
Spelmansstämma på sågbacken 3 , 4 och 5 juni 2016. Se annons:


Spelmansstämma 2016


(160519) Historik sidan, uppdaterat med följande publikationer:

Ströms Hembygdsförening -
Årsskrifter 1931-1943

Årskrifter utgivna av Ströms Hembygdsförening under åren 1931-1943.

SB

Ströms Hembygdsförening -
Strömsboken 1, 1944-1972

Släktregister mm. utgivna av Ströms Hembygdsförening under åren 1944-1972.

SB1

Ströms Hembygdsförening -
Strömsboken 2, 1975-2010

Strömsboken omgång 2, 1975 - 2016. 41 hitills utgivna häften, samt ett nytt varje år,
Innehåller blandat material från tidningar mm. för det aktuella året.

SB2


(160508) Väder sidan: Flåsjön är sedan 7/5 isfri. Detta ca 2 veckor tidigare än normalt som är 19/5.
Uppdaterad statistik över Flåsjöns is.

Statistiken dessutom uppdaterad med antal Isdagar som varit varje år.


Havsnäs Bygdeförening Majbrasan 2016:
Majbrasa 2016
Lantmäteriet har from 1/1 2016 släppt väg-, vatten- och terrängkartorna fria. Detta både som web-kartor och som nedladdningsbara filer i vektorformat. För web-kartor se:
Karta Havsnäsbygden.
Havsnäs Bygdeförening informerar:
info 201604
Viktig information!!
Fiberanslutning för sträckan Järvsand - Havsnäs - Alanäs
Viktig information för boende / fritidshusägare på sträckan Järvsand - Havsnäs - Alanäs !! Alla som har fastigheter, även fritidshus, ska nu anmäla sitt intresse för fiberanslutning. Detta kostar inget!! En intresseanmälan är inte bindande, men den är ett viktigt planeringsunderlag, och viktigt om kommunen ska söka bidrag för utbyggnad av ett bynät. Dessutom verkar det som om redan gjorda anmälningar har försvunnit, så kolla upp din bostad / fastighet på :
http://www.servanet.se/anslut/havsnas?id=16886&show=map
Det är nu det är möjligt att ansluta sig med subventioner från staten. En anslutning i framtiden blir inte lika billig. Sprid detta till alla i området!!!
Ett bra bredband är livsviktigt för byns fortlevnad!!

Havsnäs Bygdeförening: Protokoll från Havsnäs Bygdeförenings årmöte 2016.


Havsnäs Bygdeförening Årsmöte 2016 se info blad:
Årsmöte 2016
Flåsjöjäntans programblad för Flåsjöbygdens aktiviteter 2016 Flåsjöbygdens aktiviteter 2016
Flåsjöns FVO håller årsmöte 2016-03-20 kl. 15:00 se informationsblad från Styrelsen.
Fiskeinformation Flåsjöns FVO
E.ON kommer att förbättra elnätet runt Flåsjön, genom att begränsa elavbrotten med automatisk omkoppling i elnätet.
Se : info från E.ON
Den teknik som används är Autoreclosers, (se info från Hughes) och enklare fjärrmanövrerade frånskiljare. Fördelarna med denna teknik är att man kan automatiskt sektionera nätet och lägga om matningen från annat håll eller alternativt isolera felstället. Dessutom kan detta styras från driftcentralen. Ett bestående fel kommer då endast att drabba ett fåtal abbonenter, samt att avbrotten blir betydligt kortare. Autoreclosers 4 st. kommer att placeras ut vid Östra Havsnäs, Nagasjön, Alanäs och Lidsjöberg. Enklare fjärrfrånskiljare placeras ut vid Kalkberget och vid Siljeåsvägen.
AutorecloserAutorecloser2

Havsnäs Bygdeförening arrangerar:
Grenslåt Norsk - Svensk gammaldansorkester. Söndag 20/3-2016 kl. 18:00 i Bystugan.
OBS! Fri transport från Hoting resp. Strömsund!
Grenslåt 20160320

Det behövs ingen föranmälan till Bussresorna från Hoting och Strömsund. Det är bara att kliva på som gäller!
Flåsjön har lagt idag 26/12-2015. Uppdaterad statistik över Flåsjöns isläggning resp. islossning på vädersidan.
Birger Källbergs hembygdsforskning:
Nu finns de 2 första utgivna häftena Alanäs Socken Del1 och Del2 inscannade och publicerade på hemsidan.
Birgers sida hittar du under Historik, Birger Källbergs sida.

Alanäs socken del 1

En förteckning över invånarna i byarna: Alanäset, Gubbhögen, Harrsjön, Havsnäs och Järvsand.

Alanäs Socken Del1 Försättsblad.
Alanäs Socken Del1 Förord av Birger Källberg.
Alanäs Socken Del1 Alanäset.
Alanäs Socken Del1 Alanäset AL1-AL189.
Alanäs Socken Del1 Gubbhögen.
Alanäs Socken Del1 Gubbhögen GU1-GU76.
Alanäs Socken Del1 Harrsjön.
Alanäs Socken Del1 Harrsjön HARR1-HARR98.
Alanäs Socken Del1 Havsnäs - Holmen.
Alanäs Socken Del1 Havsnäs HA1-HA427.
Alanäs Socken Del1 Järvsand.
Alanäs Socken Del1 Järvsand JÄ1-JÄ76.

Alanäs socken del 2

En förteckning över invånarna i byarna: Lidsjöberg, Lillviken, Lövberga, Ringvattnet,Siljeåsen,Storholmen och Svanliden.

Alanäs Socken Del2 Försättsblad.
Alanäs Socken Del2 Lidsjöberg.
Alanäs Socken Del2 Lidsjöberg LID1-LID101.
Alanäs Socken Del2 Lillviken.
Alanäs Socken Del2 Lillviken LI1-LI104.
Alanäs Socken Del2 Lövberga.
Alanäs Socken Del2 Lövberga LB1-LB231.
Alanäs Socken Del2 Ringvattnet.
Alanäs Socken Del2 Ringvattnet RI1-RI102.
Alanäs Socken Del2 Siljeåsen.
Alanäs Socken Del2 Siljeåsen SIL1-SIL171.
Alanäs Socken Del2 Storholmen.
Alanäs Socken Del2 Storholmen STOR1- STOR32.
Alanäs Socken Del2 Svanliden.
Alanäs Socken Del2 Svanliden SVAN1-SVAN8.

Äldre material på sidan:

Klicka här för att visa/dölja äldre ( -> Nov. 2015) inlagt material på startsidan.

På dessa sidor visas gamla och nya bilder från Havsnäs och flåsjöbygden, eller annat material av allmänt intresse. Gamla dokument och handlingar. Byns historia. De första nybyggarna. Finnkolonisationen. Bilder från vindkraftutbyggnaden.
Föreningsinformation, eller vad ni vill publicera på sidorna. 

Vill du/ni ha eget personligt eller föreningsbaserat material publiserat på denna sida, kontakta i så fall web-sidans ägare Ulf Palmqvist. Det kan vara gamla bilder eller dokument som är av intresse för andra. Även nytt material som kan vara av intresse för andra än dig själv. Se kontakt info under kontakt ovan.

Första kartan över Hafsnäs 1714.

Första kartan över Holmen 1714.

Aktuell temperatur i Havsnäs:

Antal unika besökare av sidan, sedan 2009-09-11 :

samt denna månad :